EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC

Mgr. Svatopluk Šůstek, soudní exekutor

Dražby

V současné době není žádná dražba nařízena.