EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC

Mgr. Svatopluk Šůstek, soudní exekutor

O úřadu

Poté, co koncem roku 2012 zanikl na vlastní žádost výkon exekutorského úřadu soudnímu exekutorovi Mgr. MUDr. Radanu Kučovi z Exekutorského úřadu v Olomouci, vyhlásila Exekutorská komora výběrové řízení na obsazení tohoto uvolněného úřadu. V tomto výběrovém řízení uspěl Mgr. Svatopluk Šůstek a dne 19.11.2013 byl ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou jmenován do uvolněného exekutorského úřadu. Exekutorský úřad bude otevřen dne 17.2.2014.

Mgr. Svatopluk Šůstek se narodil v roce 1983 v Olomouci, kde v letech 2003-2008 studoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého, obor Právo. Studium ukončil v roce 2008 úspěšně složenou státní závěrečnou zkouškou. Následně začal pracovat jako exekutorský koncipient u soudního exekutora Mgr. Ing. Radima Opletala na Exekutorském úřadu v Olomouci. Po vykonání tříleté praxe koncipienta složil v roce 2012 úspěšně exekutorskou zkoušku a dále působil ve stejném úřadě jako exekutorský kandidát a zástupce soudního exekutora.

Tato stránka používá technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování tohoto webu.