EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC

Mgr. Svatopluk Šůstek, soudní exekutor

Pro povinné

 

 

Jak uhradit dluh vymáhaný v exekuci

V případě, že si nejste jisti celkovou výší dluhu vymáhaného v exekuci, pošlete dotaz na výši dluhu na náš e-mail (popř. do datové schránky). V dotazu je třeba uvést naši spisovou značku (185 EX .../..), jméno, příjmení a rodného číslo.
Upřednostněte dotaz e-mailem před telefonováním nebo osobní návštěvou úřadu, ušetříte tím své peníze a vyhnete se obtížím s velmi vytíženou telefonní linkou našeho úřadu.

Dluh uhraďte některým z těchto způsobů:

• Bankovním převodem na účet exekutorského úřadu č. 377948133/0300. Variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (tj. např. ve věci 185 EX 999/14 je v.s. 99914). Jako specifický symbol uveďte rodné číslo (bez lomítka), popř. IČ povinného. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.

• Na kterékoli pobočce ČSOB vkladem na účet exekutorského úřadu č. 377948133/0300.
Variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (tj. např. ve věci 185 EX 999/14 je v.s. 99914). Jako specifický symbol uveďte rodné číslo (bez lomítka), popř. IČ povinného. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.

• Na kterékoli poště poukázkou (typ A) na účet exekutorského úřadu č. 377948133/0300.
Variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (tj. např. ve věci 185 EX 999/14 je v.s. 99914). Jako specifický symbol uveďte rodné číslo (bez lomítka), popř. IČ povinného. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného. Při placení složenkou (poukázkou) je třeba počítat s určitým prodlením ode dne podání na poště do připsání na účet úřadu.

• V hotovosti na pokladně v sídle exekutorského úřadu v Olomouci, Pavelčákova 14, v níže uvedených pokladních hodinách.
Pokladní hodiny:

Údaje pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ83 0300 0000 0003 7794 8133,
BIC: CEKOCZPP

Provedení platby nemusíte exekutorskému úřadu nijak oznamovat. Teprve po celkové úhradě dluhu a nákladů exekuce budou bance (příp.plátci mzdy, důchodu apod.) automaticky zaslány dokumenty k ukončení blokace majetku povinného. Toto "odblokování" majetku může trvat několik dní.

 

Telefonická komunikace s exekutorským úřadem

Pokud máte k průběhu exekuce jakýkoliv dotaz, pošlete jej na náš e-mail (podatelna@exekuceolomouc.cz). Předejdete tak obtížím, které jsou spojeny s velkou vytíženosti naší telefonní linky.

Úřední hodiny pro telefonickou komunikaci:

Pondělí

8:00-11:30

12:30-15:00

Úterý

8:00-11:30

12:30-15:00

Středa

8:00-11:30

12:30-15:00

Čtvrtek

8:00-11:30

12:30-15:00

Pátek

8:00-11:30

 

Pokud přesto hodláte kontaktovat exekutorský úřad telefonicky, dodržujte, prosím, následující pokyny:

• volejte pouze v úředních hodinách pro telefonickou komunikaci (viz. výše)
• sdělte Vaše jméno a příjmení a spisovou značku exekuce (185 EX ..../.....)
• sdělte, jaké dokumenty Vám již v exekuci byly doručeny. Tyto dokumenty si předem přečtěte a mějte je v průběhu hovoru před sebou
• sdělte, na kterou adresu je možno Vám zasílat písemnosti
• sdělte Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu pro rychlý kontakt
• stručně formulujte Váš požadavek
• dobře si zapamatujte obsah rozhovoru, zejména pak výše dohodnutých splátek a termíny, budeme důsledně vyžadovat jejich plnění

POZOR!
Nepožadujte, prosím, prominutí dluhu nebo jeho části. Toto není v pravomoci exekutorského úřadu.
• Nepožadujte, prosím, uvolnění blokovaných účtů, dokud není celý exekuční dluh zaplacen. Exekutorský úřad je ze zákona povinen dluh proti vůli povinného vymoci a uvolnění účtu bez zaplacení dluhu by bylo v rozporu s touto povinností.
• Nepožadujte, prosím, spojit přímo osobně s exekutorem. Každý exekuční případ je přidělen k vyřízení konkrétnímu kompetentnímu pracovníku úřadu, který má plnou pravomoc a kvalifikaci s Vámi případ projednat a rozhodnout o dalším postupu. Exekutor osobně jednotlivé případy pro jejich velký počet ani nezná, ani nevyřizuje. Rozhodnutí kompetentního pracovníka o dalším postupu v exekuci exekutor zásadně nemění.
• Neblokujte, prosím, telefonní linku opakovanými dotazy na stejné téma. V takovém případě je operátor nucen hovor ukončit a věnovat se vyřízení dalšího čekajícího na lince.
• Nevolejte mimo úřední hodiny pro telefonickou komunikaci.
• Dodržujte, prosím, zásady zdvořilého a slušného jednání. Pracovník úřadu je oprávněn hovor s takovou osobou ihned ukončit. Hrubé jednání nevede k prominutí dluhu!
• Pro hrubé porušení pořádku může být exekutorem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč.

 

Osobní jednání v kanceláři exekutorského úřadu

V případě osobní návštěvy našeho úřadu dodržujte úřední a pokladní hodiny. Šetřete Váš čas i peníze. Úřad nyní provádí více než dvacet tisíc exekučních případů. Proto před návštěvou úřadu dejte přednost dotazu na náš e-mail.

Při jednání s pracovníky našeho úřadu dodržujte, prosím, následující pokyny:

• sdělte spisovou značku Vaší exekuční věci (tj. 185 EX ..../.....)
• předložte platný doklad totožnosti
• sdělte, zda jste již obdrželi jakékoli dokumenty zaslané naším úřadem
• seznamte se s obsahem dokumentů, které Vám exekutorský úřad již zaslal
• jasně formulujte Váš požadavek, který jste přišli projednat
• prosíme dodržujte zásady slušnosti a zdvořilého jednání

Zejména prosíme účastníky, aby při jednání s pracovníky našeho úřadu dodržovali zásady zdvořilého a slušného jednání. Soudní exekutor ani pracovníci úřadu nenesou žádnou vinu na tom, že je proti povinnému vedeno exekuční řízení pro vymožení pohledávky oprávněného, a tudíž že toto řízení logicky působí povinnému jistou újmu na jeho právech. Exekutor je povinen podle pověření soudu činit procesní úkony k vymožení dluhu. Je absolutně vyloučeno, aby si účastník hrubým jednáním vůči pracovníkům exekutorského úřadu zjednal pro sebe jakoukoli výhodu nebo úlevu v exekučním řízení. Osoby, které se budou chovat hrubě nebo urážlivě, budou okamžitě vykázány z prostor exekutorského úřadu, a to i za asistence Policie ČR. Exekutor je úřední osoba. Osoby ohrožující výkon jeho pravomoci mohou být stíhány za trestný čin „Násilí proti úřední osobě" podle § 325 trestního zákona.
Stejnou měrou pak zaručujeme účastníkům, jednajícím zdvořile, slušné chování ze strany pracovníků našeho exekutorského úřadu.
V případě, že má některá z oprávněných osob (dle ust. §94 a násl. exekučního řádu) má zájem nahlédnout do exekučního spisu, je tak možné učinit pouze v úředních hodinách a pouze po předchozí domluvě s kompetentním pracovníkem exekutorského úřadu.

 

Zastupování zmocněncem

Žádáme zmocněnce účastníků, aby pro potřeby exekučního řízení předkládali řádnou plnou moc. Doporučujeme využít formulář plné moci uvedený výše. Plnou moc je nutné předložit do spisu soudního exekutora v originále nebo v úředně ověřené kopii. Prosté kopie plné moci, plné moci zaslané faxem, plné moci zaslané e-mailem (neopatřené zaručeným elektronickým podpisem účastníka řízení), plné moci udělené pro jiná exekuční řízení, jakož i jiné nejasně formulované plné moci nemohou být v exekučním řízení akceptovány.

 

Nahlížení do exekučních spisů

Nahlížení do exekučních spisů pro oprávněné osoby je možné v úředních hodinách pouze po předchozí dohodě s pracovníkem exekutorského úřadu (telefonicky, písemně, e-mailem).

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Tato stránka používá technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování tohoto webu.